แนวทางการโอนที่ดิน พร้อมข้อมูลหลักฐานการโอนที่ดินที่คุณควรรู้ในปีนี้

การโอนที่ดิน ทำอย่างไร มีขั้นตอนและ วิธีการอย่างไรบ้าง เรามีคำตอบ

ไม่ว่าท่านจะซื้อบ้านหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ นั้นสิ่งที่ต้องเจอจะไม่ใช่เพียงค่าบ้านเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่ายังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายส่วน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีการโอนที่ดินรวมอยู่ด้วย สำหรับใครที่กำลังวางแผนอยากจะซื้อบ้านหลังใหม่ หรือคอนโดแห่งใหม่เพื่อไว้เป็นที่อยู่อาศัยหรือ ซื้อเก็บไว้เพื่อเก็งกำไรก็ตามแต่ ท่านจะต้องทำการโอนที่ดิน ด้วย ซึ่งการโอนที่ดินซื้อขายนั้นมีขั้นตอนการทำอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารหรือใช้เอกสารอะไรไปบ้าง เพื่อที่ว่าไปแล้วจะได้ไม่เสียเที่ยว ในบทความนี้เราได้รวบรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการโอนโฉนดที่ดินมาไว้ให้ทุกท่านแล้ว มาเริ่มที่เอกสารกันก่อน สำหรับการโอนที่ดินนั้นจะต้องมีเอกสารดังนี้คือ โฉนดที่ดินฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับสำเนาที่ลงชื่อรับรองถูกต้อง 1 ชุด ต่อมาคือทะเบียนบ้านพร้อมกับสำเนาที่ลงชื่อรับรองถูกต้อง 1 ชุด และถ้าหากว่าท่านเคยเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลต้องนำหนังสือรับรองมาด้วย พร้อมกับสำเนาที่ลงชทื่อรับรอง 1 ชุด เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้หลักฐานการโอนที่ดินสมบูรณ์

การโอนที่ดิน หากให้ผู้อื่นมาโอนแทนต้องเตรียทการอย่างไรบ้าง

สำหรับใครที่ไม่ว่างหรือติดธุระไม่สามารถมา, โอนที่ดินให้ลูกหรือโอนที่ดินให้หลานในวันนัดได้ก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะการโอนที่ดินนั้นสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นโอนแทนได้ โดยท่านจะต้องมี หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาทะเบียนบ้านของผุ้รับมอบอำนาจ หรือถ้าหากว่าต้องโอนที่ดินให้กับนิติบุคคล เอกสารโอนที่ดินที่ต้องใช้คือ โฉนดที่ดินหรือหนังสือการรับรองของการทำประโยชน์ในที่ดินผืนนั้น ต่อมาคือหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน ต่อมาคือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรการผู้มีอำนาจลงนามและสำเนาทะเบียนบ้าน เท่านี้เอกสารการโอนที่ดินก็สมบูรณ์

ค่าธรรมเนียมและราคาโอนที่ดินนั้นคิดยังไง

สำหรับราคาการโอนที่ดินจะคิดเป็น 5 ส่วนคือ 

  1. ค่าธรรมเนียมการโอนปกติ คิดเป็น 2% ของราคาประเมินที่ดิน 
  2. ค่าจดจำนอง จะคิดเป็น 1% ของยอดจำนองกับทางธนาคาร 
  3. ค่าอากรแสตมป์ จะคิดเป็น 0.5% ของราคาขายที่ดินหรือราคาประเมินที่ดินผืนนั้นๆ 
  4. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะคำนวณจากราคาประเมิน คิดแบบขั้นบันใดโดยจะหักค่าใช้จ่ายตามปีที่ผู้นั้นถือครอง
  5. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ คิดเป็น 3.3% ของราคาขายหรือราคาประเมินที่ดินผืนนั้น

เราจะโอนที่ดินได้ที่ไหนบ้าง

เมื่อรู้ขั้นตอนการโอนที่ดินและรายละเอียดต่างๆ แล้ว คำถามต่อมาคือโอนที่ไหน ซึ่งตรงนี้การโอนที่ดินจะทำได้ที่เดียวเท่านั้นคือ ที่กรมที่ดินไม่สามารถทำแบบออนไลน์ แต่สามารถมาขอคำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยที่ว่า โอนที่ดินใช้เวลากี่วัน หรือประเมินราคาที่ดินต่างๆ สามารถปรึกษาเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Scroll to Top