กู้เงินประกันสังคม

กู้เงินประกันสังคม

สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเรียบร้อยแล้ว
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 4.75% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 30 ล้านบาท

ข่าวประกันสังคมกู้เงินประกันสังคมได้ทุกอาชีพได้จริงไหม

ตามที่ได้มีการแชร์และส่งต่อข้อความเกี่ยวกับเพจหนึ่งที่ได้บอกว่าใครที่เป็นผู้ประกันตนและอยากกู้เงินสามารถที่จะสมัครกู้เงินของสินเชื่อประกันสังคมโดยการกู้เงินประกันสังคมนั้นสามารรถสมัครได้ทุกอาชีพและดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำนั้น สํานักงานประกันสังคมได้ออกมาชี้แจ้งแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง โดยสํานักงานประกันสังคมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าวและไม่ได้มีการลงทะเบียนสินเชื่อประกันสังคมเพื่อให้ประชาชนทุกอาชีพได้กู้เงินประกันสังคม ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อและไม่ควรคลิกเข้าไปลงทะเบียนเพื่อสมัครกู้

เงินประกันสังคมเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเอง และสำหรับข่าวล่าสุดเรื่อง ร่าง พรบ.ประกันสังคมตามที่กระทรวงแรงงานเสนอมีรายละเอียดอะไรกันบ้างไปดูกันเลย

ข่าวประกันสังคม ข่าวดีเกี่ยวกับ 3 ข. ก่อนกู้เงินประกันสังคม

ข่าวประกันสังคมล่าสุดหลังจากที่ประชุม ครม. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่าง พรบ. ประกันสังคมตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ การปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ โดยผู้ประกันตนสามารถจะนำเงินชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้ตาม 3 ข. คือ ขอเลือก ขอคืน และขอกู้ โดย ข.แรกก็คือ ขอเลือก ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถที่จะเลือกรับเป็นเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จได้ ส่วน ข.ที่สองคือ ขอคืน ก็คือกรณีที่ผู้ประกันตนสามารถที่จะนำเงินชราภาพนั้นขอคืนมาใช้บางส่วนก่อนที่จะมีอายุครบ 55 ปี แต่การขอคืนนี้ต้องเป็นกรณีพิเศษ เช่น เกิดวิกฤติเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์อื่นที่อาจส่งผลต่อผู้ประกันตนนั่นเอง ส่วน ข. ที่สามคือ ขอกู้ ก็คือผู้ประกันตนสามารถที่จะกู้เงินประกันสังคมในส่วนของเงินชราภาพเพื่อนำไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินโดยมีเงื่อนไขวงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินชราภาพหรือสูงสุดได้ไม่เกิน 2 เท่าของค่าจ้างสูงสุดที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบและเงินกู้ประกันสังคมในส่วนเงินชราภาพนั้นจะเป็นการกู้ประกันสังคมโดยผ่านธนาคารออนไลน์ที่ทำ MOU กับสํานักงานประกันสังคมโดยธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกับผู้ประกันตน ซึ่งไม่ได้เป็นการกู้เงินประกันสังคมโดยตรงจากสํานักงานประกันสังคมนั่นเอง

ข่าวประกันสังคมกับการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่นนอกจากกู้เงินประกันสังคม

นอกเหนือจากเงินชราภาพที่จะนำไปเป็นหลักประกันในการกู้เงินประกันสังคมผ่านธนาคารออนไลน์ที่ทำ MOU ร่วมกันแล้ว ยังมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่นดังนี้ ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากเดิม 50% เป็น 70% ของค่าจ้าง และประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรได้เพิ่มระยะเวลาการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีหยุดงานเพื่อลาคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราครั้งละ 50% ของค่าจ้าง จากเดิมระยะเวลา 90 วัน เพิ่มเป็น 98 วัน และประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรโดยผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างและสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนแล้วจะยังได้รับประโยชน์ทดแทนสงเคราะห์บุตรต่อไปได้อีก 6 เดือน โดย พรบ. ประกันสังคมนี้ ครม.ได้เห็นชอบแล้ว และขั้นตอนต่อไปคือการส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาและส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฏรเพื่อลงมติพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยคาดว่าน่าจะได้ใช้ภายในต้นปี 2567/2024 ระหว่างนี้ก็ให้รอติดตามข่าวเกี่ยวกับการกู้เงินประกันสังคมในส่วนของเงินชราภาพกันอย่างใกล้ชิดจะได้ไม่พลาดข่าวสารดี ๆ นั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

กู้ธนาคารกรุงเทพผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยถูก 2023
รายได้ผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 23% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
บริการให้กู้เงินด่วนสมัครกู้ได้ง่ายๆ ไม่ใช้หลักประกัน
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
Scroll to Top