กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเรียบร้อยแล้ว
รายได้ผู้กู้
ไม่เกิน 30,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
วงเงินให้กู้
สูงสุด 10,000 บาท

กู้เงินคนพิการตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับต่อยอดอาชีพผู้ดูแลคนพิการ

ถึงแม้จะเป็นคนพิการแต่ชีวิตนั้นก็ยังมีคุณค่ามากกว่านั้น เหนือสิ่งอื่นใดก็คือหัวใจอันแข็งแกร่งของคนพิการ หากยังพอสามารถทำอะไรได้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนคนพิการก็น่าจะช่วยสร้างอาชีพให้คนพิการทำได้อย่างยั่งยืน และถึงแม้ถ้ามีคนพิการใดที่ไม่สามาถรช่วยเหลือตัวเองได้เลย ผู้ดูแลคนพิการก็จะได้สิทธิ์จากเงินกู้คนพิการด้วยเช่นกัน ที่สามารถยืนยันตัวตนขอใช้บริการสินเชื่อคนพิการที่มียอดเงินสูงสุดมอบให้ 60,000 บาทต่อคนเลยทีเดียว หากต้องการกู้ยืมเงินคนพิการมากกว่านั้นซึ่งถูกกำหนดเอาไว้รายละไม่เกิน 120,000 บาทก็สามารถยื่นเรื่องขอเพิ่มได้แต่จะมีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไปและหากมีกลุ่มผู้พิการรวมตัวกันสามารถยื่นขอกู้เงินคนพิการได้สูงสุดถึงกลุ่มละ 1 ล้านบาท ซึ่งการกู้เงินคนพิการ 2567 นี้จะเป็นดั่งตัวช่วยที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้พิการได้มีพื้นที่ในสังคมได้อย่างเต็มความภาคภูมิ

กู้เงินคนพิการเป็นอย่างไรมีการคิดดอกเบี้ยหรือไม่ แล้วจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหน

การกู้เงินด่วนกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนี้ไม่มีดอกเบี้ยแต่อย่างใด เป็นโครงการปล่อยกู้เงินให้คนพิการโดยตรง ที่ต้องการสนับสนุนทุกคนด้วยใจจริงเพราะโครงการเชื่อว่าทุกคนล้วนมีความสามารถถ้าผู้พิการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ด้วยการกู้เงินคนพิการมาต่อยอดสร้างอาชีพทำธุรกิจ ก็จะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เช่นกัน ยิ่งถ้ารวมกลุ่มกันเข้ามากู้เงินคนพิการจัดตั้งกิจการร้านค้าก็จะสามารถร่วมด้วยช่วยกันผสานพลังสร้างธุรกิจอันยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้พิการอื่น ๆ ได้อีกต่อไป ในปี 2024 นี้น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีโครงการสำหรับลงทะเบียนคนพิการออนไลน์เพื่อได้รับยอดเงินไปสร้างอาชีพ หากใครที่พึ่งเริ่มต้นก็สามารถขอเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ไปใช้ได้เลย ก็จะมีโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยน้ำพักน้ำแรงและการกู้เงินด่วนมาทำกิจการเป็นของตัวเองได้ 

คุณสมบัติของการกู้เงินคนพิการเป็นอย่างไรต้องใช้คนค้ำไหม

 ถ้าต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้สำหรับคนพิการสามารถทำเรื่องยื่นขอกู้เงินคนพิการได้อย่างแน่นอน เบื้องต้นก็เตรียมเอกสาร สำหรับการกู้เงินคนพิการดังนี้ เพียงแค่มีรูปถ่ายเต็มตัวคนพิการ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, คุณสมบัติที่สำคัญจะต้องมีคือจะต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ, สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเช่าบ้าน, แผนที่ที่อยู่อาศัย, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่เข้ามาทำการค้ำประกันให้, หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำ, ใบรับรองแพทย์, แผนธุรกิจค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจ สำหรับระยะเวลาผ่อนนั้นทางโครงการก็ให้ผ่อนยาว 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ยเลย ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ efund.dep.go.th 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

กู้ธนาคารกรุงเทพผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยถูก 2023
รายได้ผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 23% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
บริการให้กู้เงินด่วนสมัครกู้ได้ง่ายๆ ไม่ใช้หลักประกัน
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
Scroll to Top